Logga in

 
Har du frågor eller synpunkter som rör Vallentuna kommuns föreningsregister är du välkommen att kontakta Annika Wegnebring
Saknas er förening i registret? Har ni kanske glömt att ange en webbkontakt? Eller glömt att ange en verksamhet? Då är det därför! Ladda annars ner blanketten "registrering av ny förening" på kommunens hemsida (finns under e-tjänster/ fritid) och skicka in till den adress som anges på blanketten.

FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.